LittleTimeTable

Aktuální verze : 1.2

#Informace    #Screenshots    #Download    #Autor    #Help   

Zobrazení rozvrhu
Základní obrazovka - rozvrh

Zobrazení rozvrhu s detailem předmětu
Detail předmětu

Editace / přidání předmětu
Přidání / editace předmětu

Nastavení
Nastavení